ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

THERASPORT: Οι ειδικοί για την Σπονδυλική Στήλη

Τα προγράμματα ενδυνάμωσης ή αποκατάστασης προβλημάτων σπονδυλικής στήλης είναι εκποιημένα και μελετημένα σε συνεργασία με το Αθλητικό Πανεπιστήμιο Κολωνίας (Deutsche Sporthochschule Köln).

Εδώ θα βρείτε τη θεραπεία της σπονδυλικής σας στήλης η οποία έχει 100% θετικά αποτελέσματα.

Οποιοσδήποτε μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπονδυλική Στήλη εφόσον γίνει ιατρική αξιολόγηση και βιομηχανική ανάλυση της σπονδυλικής στήλης. Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε όργανα κορυφαίας τεχνολογίας για αποτελεσματικότερη ενδυνάμωση και αποφυγή λανθασμένων επιβαρύνσεων.