Προετοιμασία Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Το TheraSport Personal Training Studio εξειδικεύεται στην προετοιμασία των υποψηφίων

για την εισαγωγή τους στα σώματα ασφαλείας  & τα ΤΕΦΑΑ,

οι έμπειροι γυμναστές προπονούν τους υποψηφίους έτσι ώστε να επιτύχουν τον επιθυμητό τους στόχο.

Πληροφορίες στο 2310558210 &  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Αγωνίσματα

Τα εξεταζόμενα αγωνίσματα είναι τέσσερα.
Ο κάθε υποψήφιος επιλέγει και εξετάζεται στα τρία από τα τέσσερα.
Στη σφαιροβολία και στο άλμα σε μήκος, οι υποψήφιοι δικαιούνται 3 προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη.

Αθλήματα ΤΕΦΑΑ

Αγόρια

• ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6kg
• ΔΡΟΜΟΣ 400m
• ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ
• ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50m Ελεύθερο

 

Κορίτσια

• ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 4kg
• ΔΡΟΜΟΣ 200m
• ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ
• ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50m Ελεύθερο

 

 

 

 

 

 

 

 


Επιδόσεις - Μόρια

 

Α Γ Ο Ρ Ι Α
BAΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΣ 400m ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
Βάρος 6Kg
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
50m
20 μέχρι 52sec 6.20 m & άνω 14.00 & άνω Έως 29.00sec
19 52.1 - 52.5 6.19 - 6.05 13.99 - 13.60 29.1 - 30
18 52.6 - 53 6.04 - 5.90 13.59 - 13.20 30.1 - 31
17 53.1 - 53.5 5.89 - 5.75 13.19 - 12.80 31.1 - 32
16 53.6 - 54 5.74 - 5.60 12.79 - 12.40 32.1 - 33
15 54.1 - 54.5 5.59 - 5.45 12.39 - 12.00 33.1 - 34
14 54.6 - 55 5.44 - 5.30 11.99 - 11.60 34.1 - 35
13 55.1 - 55.5 5.29 - 5.15 11.59 - 11.20 35.1 - 36
12 55.6 - 56 5.14 - 5.00 11.19 - 10.80 36.1 - 37
11 56.1 - 56.5 4.99 - 4.85 10.79 - 10.40 37.1 - 38
10 56.6 - 57 4.84 - 4.70 10.39 - 10.00 38.1 - 39
9 57.1 - 57.5 4.69 - 4.55 9.99 - 9.60 39.1 - 40
8 57.6 - 58 4.54 - 4.40 9.59 - 9.20 40.1 - 41
7 58.1 - 58.5 4.39 - 4.25 9.19 - 8.80 41.1 - 42
6 58.6 - 59 4.24 - 4.10 8.79 - 8.40 42.1 - 43
5 59.1 - 59.5 4.09 - 3.95 8.39 - 8.00 43.1 - 44
4 59.6 - 60 3.94 - 3.80 7.99 - 7.60 44.1 - 45
3 60.1 - 60.5 3.79 - 3.65 7.59 - 7.20 45.1 - 46
2 60.6 - 61 3.64 - 3.50 7.19 - 6.80 46.1 - 47
1 61.1 - 61.5 3.49 - 3.35 6.79 - 6.40 47.1 - 48
0 61.6 & άνω 3.34 & κάτω 6.39 & κάτω

48 & άνω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
BAΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΣ 200m ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
Βάρος 4Kg
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
50m
20 μέχρι 26.5sec 5.15 m & άνω 11.00 m & άνω Έως 31sec
19 26.6 - 27 5.14 - 5.00 10.99 - 10.60 29.1 - 30
18 27.1 - 27.5 4.99 - 4.85 10.59 - 10.20 32.1 - 33
17 27.6 - 28 4.84 - 4.70 10.19 - 9.80 33.1 - 34
16 28.1 - 28.5 4.69 - 4.55 9.79 - 9.40 34.1 - 35
15 28.6 - 29 4.54 - 4.40 9.39 - 9.00 35.1 - 36
14 29.1 - 29.5 4.39 - 4.25 8.99 - 8.60 36.1 - 37
13 29.6 - 30 4.24 - 4.10 8.59 - 8.20 37.1 - 38
12 30.1 - 30.5 4.09 - 3.95 8.19 - 7.80 38.1 - 39
11 30.6 - 31 3.94 - 3.80 7.79 - 7.40 39.1 - 40
10 31.1 - 31.5 3.79 - 3.65 7.39 - 7.00 40.1 - 41
9 31.6 - 32 3.64 - 3.50 6.99 - 6.60 41.1 - 42
8 32.1 - 32.5 3.49 - 3.35 6.59 - 6.20 42.1 - 43
7 32.6 - 33 3.34 - 3.20 6.19 - 5.80 43.1 - 44
6 33.1 - 33.5 3.19 - 3.05 5.79 - 5.40 44.1 - 45
5 33.6 - 34 3.04 - 2.90 5.39 - 5.00 45.1 - 46
4 34.1 - 34.5 2.89 - 2.75 4.99 - 4.60 46.1 - 47
3 34.6 - 35 2.74 - 2.60 4.59 - 4.20 47.1 - 48
2 35.1 - 35.5 2.59 - 2.45 4.19 - 3.80 48.1 - 49
1 35.6 - 36 2.44 - 2.30 3.79 - 3.40 49.1 - 50
0 36.1 & άνω 2.29 & κάτω 3.39 & κάτω 50.0 & άνω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βάσεις 2014 Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 


ΒΑΣΕΙΣ 2014 Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΘΗΝΑΣ 16.766
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16.183
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 14.651
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 14.090
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΤΗΝΗ) 13.618