Προετοιμασία Στρατιωτικές Σχολές


Το TheraSport Personal Training Studio εξειδικεύεται στην προετοιμασία των υποψηφίων

για την εισαγωγή τους στα σώματα ασφαλείας  & τα ΤΕΦΑΑ,

οι έμπειροι γυμναστές προπονούν τους υποψηφίους έτσι ώστε να επιτύχουν τον επιθυμητό τους στόχο.

Πληροφορίες στο 2310558210 &  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Στρατιωτικές Σχολές

Αγωνίσματα

Στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζονται τα αγωνίσματα, καθώς και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και σχολή που θα πρέπει να πετύχει κάθε υποψήφιος προκειμένου να κριθεί κατάλληλος για την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές:

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΣΣΕ/Όπλα, ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥ / ΌπλαΣΣΕ / Σώματα, ΣΙ / Μηχ., ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΜΥ/Σώματα, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ
1. Δρόμος ταχύτητας 100m 16" 17"
2. Δρόμος 1.000m 4' και 20" 4' και 30"
3. Άλμα σε ύψος με φόρα 1,05m 1,00m
4. Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60m 3,60m
5. Ρίψη Σφαίρας (7,275 Kg)
(Μέσος Όρος ρίψης με Αριστ. και Δεξί χέρι)
4,50m 4,40m
6. Ελεύθερη Κολύμβηση 50m
(για τη ΣΝΔ, ΣΙ / ΙΠΤ, ΣΜΥΝ)
2' 2'

Στις αθλητικές δοκιμασίες Στρατιωτικών Σχολών, οι υποψήφιοι
έχουν δικαίωμα ΜΙΑΣ προσπάθειας για τους αγώνες δρόμου και ΤΡΙΩΝ προσπαθειών για τα άλματα και τις ρίψεις.

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2014

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι βάσεις εισαγωγής (Γενική Σειρά) των Στραιτωτικών Σχολών κατά τα έτη 2014 και 2013.
Οι σχολές Ικάρων Ελεγκτών Αεράμυνας και Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων δεν δέχτηκαν φοιτητές το έτος 2013.

 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  2014   2013 Διαφορά
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 19.187 18.828 359
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ 19.330 19.207 123
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 19.144 18.889 255
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 19.121 19.351 -230
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 18.908 19.052

-144

ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 18.987 18.860 127
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 19.050

18.524

526
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 17.875 16.819

1.056

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 19.225 19.058 167
ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ      
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ(ΣΙΡ)      
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΣΑΝ) 18.256 17.668 588
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 16.890 16.105 785
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 18.536 17.608 928
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 18.512 18.180 332
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 18.143 17.052 1.091
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 18.425 17.817 608
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 17.152 16.258 894
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 15.674 14.804 870
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 16.455 15.655 800
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) 16.054 15.150 904