Προετοιμασία Σχολές Αστυνομίας


Το TheraSport Personal Training Studio εξειδικεύεται στην προετοιμασία των υποψηφίων

για την εισαγωγή τους στα σώματα ασφαλείας  & τα ΤΕΦΑΑ,

οι έμπειροι γυμναστές προπονούν τους υποψηφίους έτσι ώστε να επιτύχουν τον επιθυμητό τους στόχο.

Πληροφορίες στο 2310558210 &  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Σχολές Αστυνομίας

Αγωνίσματα

Στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζονται τα αγωνίσματα, καθώς και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και σχολή που θα πρέπει να πετύχει κάθε υποψήφιος προκειμένου να κριθεί κατάλληλος για τη εισαγωγή σε σχολές Αστυνομίας:

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Αγόρια - Κορίτσια)
1. Δρόμος ταχύτητας 100m 16"
2. Δρόμος 1.000m 4' και 20"
3. Άλμα σε ύψος με φόρα 1,05m
4. Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60m
5. Ρίψη Σφαίρας (7,275 Kg)
(Μέσος Όρος ρίψης με Αριστ. και Δεξί χέρι)
4,50m

 

 

 

 

 

 


Σχολές Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

  2013 2014 Διαφορά
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 16.909 18.319 1.410
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% 16.325 18.133 1.808
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% 16.848 18.310 1.462
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) 15.302 16.721 1.419
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Πολύτεκνοι 10% 14.615 15.258 643
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Τρίτεκνοι 4% 14.923 16.295

1.372

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολές Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

 

  2013 2014 Διαφορά
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας 14.176 15.910 1.734
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% 12.148 14.595 2.447
Σχολή  Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% 13.778 15.696 1.918